Zdravie psíkov

ZDRAVIE PSA
Choroby proti ktorým sa psy očkujú
Besnota
Leptospiróza
Hepatitída
Psinka a kotercový kašeľ
Giardyóza
Demotafýza

Každý majiteľ si praje, aby bol jeho pes zdravý. So zdravím psa sú ale občas spojené väčšie či menšie problémy. Je veľmi dôležité, aby ste včas spoznali typy ochorení, ktoré môžu postihnúť vášho psa a taktiež naučili sa pozorovať ich príznaky, aby ste ich mohli v prípade problémov presne opísať vášmu veterinárovi. Zdravie vášho psa závisí vo veľkej miere aj od vás. Uistite sa, že váš pes má všetky potrebné očkovania proti infekčným ochoreniam.

Z hľadiska zabezpečenia zdravia sú hlavné body starostlivosti o psa:

 • výživa v dostatočnom množstve,
  kvalite a zložení
 • prístup k tekutinám (vode) 24 hodín denne
 • umožnenie pravidelného vyprázdňovania
 • dostatočný pohyb (odpovedajúci nárokom plemena)
 • ošetrovanie srsti
 • sledovanie prejavov a správania sa psa
 • kontrola príjmu potravy a vyprázdňovania psa
 • pravidelné očkovanie proti infekčným ochoreniam

Je váš pes zdravý?

Je niekoľko vecí, ktoré by ste si mali na vašom psovi všímať pravidelne. Zdravý pes má mať vzpriamený postoj a držanie tela - je pozorný, neustále sa ohliada a zaujíma sa o všetko, čo sa deje v jeho okolí. Hlavu drží vztýčenú a pozorne reaguje na zvuky - sem tam trhne ušami. Zdravý pes by mal mať vlhký nos (občas po prebudení je nos psa suchý a teplý - je to normálny jav) a nemal by mať výtok z očí. Koža musí byť ružová a zdravá, srsť lesklá a jej farby sýte. Zdravý pes sa musí pohybovať ľahko, bez námahy a kňučania.

 


Základné príčiny ochorenia psa

Odhaliť príčinu ochorenia psa býva pre lekára pomerne obtiažne. Medzi najčastejšie príčiny vzniku choroby psov patria:

 • fyzikálne (poranenie, popálenie, podchladenie)
 • chemické (spôsobené jedom a inými chemikáliami)
 • infekčné (vírusové-besnota, parvoviróza; mikrobiálne - salmonelóza)
 • parazitárne (kliešte, blchy, škrkavky, pásomnice)
 • nutričné (nedostatočná výživa alebo nesprávna výživa psa)
 • alergické (vrodená alebo získaná precitlivenosť na určité látky)
 • genetické (dedičná vývojová vada)
 • zoohygienické (nevhodná starostlivosť a ošetrovanie psa)

 

Fyziologické hodnoty zdravého psa

 

Telesná teplota:  38°C – 39°C

Dychová frekvencia: 10 – 40 za minútu

Tepová frekvencia: 60 – 120 za minútu (podľa plemena alebo veku)

Ruja: obyčajne 2x do roka, doba asi 21 dni

Obdobie vhodné ku krytiu: 9 – 13 deň ruje

Dĺžka gravidity: 58 – 63 dní
Leptospiróza
Leptospiróza sa u nás vyskytuje len zrietka.Je prenosná aj na človeka.Nakaziť sa ňou pes može ot hlodavcou.
Príznaky: Leptospira icterohaemoragie - Weilova choroba - inkubačná doba u tohto typu leptospirózy je 10 - 20 dní. Na začiatku onemocnenia sa môže objaviť vysoká teplota, ktorá však môže trvať len 1 - 2 dni. Ďalším príznakom je zvracanie a hnačky, ktoré môžu byť až s prímesou krvi a aj na slizniciach alebo v koži môže dôjsť ku krvným výronom. Postihnutý pes trpí nechutenstvom a smädom, a je celkovo skleslý. Ako prejav zlyhania pečene sa koncom prvého týždňa nemoci objavuje žltačka. Pri ťažkom priebehu nemoci možno pozorovať žlté až oranžové zafarbenie slizníc aj žlté zafarbenie kože. Tiež dochádza ku ťažkému poškodeniu obličiek, ktoré sa prejaví nálezom veľkého množstva bielkovín a žlčových farbív v moči. Priebeh tohto onemocnenia je prudký, a často končí smrťou psa. Vyliečený pes zostáva leptospironosičom a väčšinou až do konca života trpí poškodením obličiek. Leptospira canicola - stuttgartská nákaza - inkubačná doba tohto typu leptospirózy je asi týždeň. Prejavuje sa nechutenstvom, zvracaním, celkovou skleslosťou a rýchlym úbytkom na váhe. Na ďasnách, jazyku a pyskoch sa objavujú žltavé povlaky. Sprievodným onemocnením je poškodenie obličiek, močovina je zadržiavaná v krvi a spôsobuje nepríjemný zápach psa a stratu elasticity kože. Zvýšená hladina močoviny v krvi - urémia - môže spôsobiť kŕče, ktoré pripomínajú psinku a tiež môže zapríčiniť smrť psa. Toto onemocnenie môže prebiehať aj skryte.

Liečba: Pri prvých príznakoch onemocnenia je nutné ihneď kontaktovať veterinárneho lekára, ktorý stanoví diagnózu a zaháji liečbu. Tá spočíva v podávaní antibiotík, liekov na skľudnenie zvracania a črevnej peristaltiky, infúzií a sedatív, ktoré ovplyvňujú vnútorné orgány. Tiež je nutné previesť transfúziu krvi. Pri domácej liečbe dbajte na svedomité podávanie predpísaných liekov, pes tiež potrebuje vhodnú diétu a kľudný režim. Pri manipulácii s nakazeným psom dodržujte hygienické opatrenia.

 

Parvoviróza
Parvoviróza je vysoko nákazlivé ochorenie, ktoré postihuje najme mladé psy.Nakaziť sa je možné s trusu infijkovaných psov alebo zvody a jedla napadnutého týmto parazitom.
Príznaky: Parvoviróza má dve formy. Prvá je parvovirová enteritída, zápal čriev, pri ktotej sa vírus dostáva do nosohltana, kde sa namnoží a ďalej napáda tráviaci trakt. Táto forma onemocnenia sa prejavuje zvracaním, zvratky sú penovité, žltobielej farby, silnou hnačkou, spočiatku sú výkaly kašovité a svetlejšie, neskôr vodnaté až s prímesou krvi, vo väčšine prípadov sa objavuje vysoká horúčka nad 39,5°C. Postihnutý pes je apatický a neprijíma potravu. V niektorých prípadoch sa môže objaviť aj kašeľ, opuch viečok alebo zápal spojiviek. Priebeh onemocnenia býva veľmi rýchly a neliečené zviera môže čoskoro uhynúť. Druhou formou tohto onemocnenia je parvovirová myokarditída, pri ktorej dochádza k napadnutiu srdcovej svaloviny, a mladé šteňatá, vo veku 4-8 týždňov môžu uhynúť do niekoľkých hodín od začiatku onemocnenia na akútny zápal srdcového svalu.

Liečba: Veľmi dôležitá je okamžitá izolácia napadnutého psa od ostatných, pretože hrozí riziko nákazy. Liečenie uskutočňuje výlučne veterinárny lekár. Veľmi dôležité je včasné zahájenie liečby, ktorá spočíva vo vnútrožilovom doplňovaní a náhrade telesných tekutín, vnútrožilovo sa podávajú izotonické roztoky minerálnych látok, glukózy a vitamínov. Je nutné taktiež podať antibiotiká za účelom zvládnutia sekundárnej infekcie, ďalej sa používajú prostriedky proti zvracaniu. Liečenie vyžaduje hospitalizáciu psa, aspoň po nevyhnutnú dobu. Domáca liečba spočíva v zavedení prísneho diétneho režimu a v zavodnení organizmu. Po porade s veterinárnym lekárom podávajte psovi čaje alebo vodu sladenú glukopurom, hroznovým cukrom alebo medom, v malých dávkach a častých časových intervaloch, aj v prípade, že pes toto odmieta. Je vhodné taktiež podávať odvary z ryže, mrkvy alebo ovsených vločiek.
Psinka
Psinkou najčastejšie bývajú napadnuté šteňatáa maldé psy do jedného roku ale nevyhnú sa mu ani staršie psy. Psinku môže rozdeliť na try základné formy.Určiť psinku je ťažké lebopríznaky tejto choroby sa veľmi potobajú viacerím iním chorabám.Nakaziť sa môže priamim kontaktom s chorím psom.Jeho slinami,sekretóm s očí a nosa poprípadne trusom a močom.Ďalej k onemocneniu môže dôisť pri vdýchnutí vírusu ktorý sa rozpiľuje pri kašli nemocného psa.Môže sa tieš nakaziť pri stiku s líškou alebo kunou.
Príznaky: Inkubačná doba psinky je 3-7 dní, vzácnejšie potom 14-18 dní. V prvých dňoch sa psinka prejavuje zvýšením teploty a skleslosťou, v niektorých prípadoch sa môže prejaviť aj kožnou vyrážkou, tzv. psinkovým impetigom. U psa možno pozorovať zmeny v chovaní, ako je nevrlosť či vyhľadávanie samoty. V ťažkých prípadoch pri katarálnej forme psinky nastupujú vysoké teploty, výtok z očí a nosa, kašeľ a zápal pľúc. V prvých dňoch je výtok z nosu riedky, neskôr je hlienovitý až hnisavý, niekedy s prímesou krvi. Pri forme gastrointestinálnej sa nemoc prejavuje nechutenstvom, hnačkou s prímesou krvi a zvracaním. Zvratky sú sfarbené žlto, s prímesou žlče. Ďalším prejavom je zhrubnutie a popraskanie kože na nose a tlapkách. Po troch až štyroch týždňoch od nakazenia sa stav psa môže prechodne zlepšiť, potom však dochádza k poruchám nervovej sústavy. V neskoršej fáze ochorenia možno pozorovať nervové príznaky, ako zášklby v tvárovej partii, slinenie, ľahká triaška, kŕče až epileptické záchvaty, obrna a následne dochádza ku poruchám základných životných funkcií a úhynu.

Liečba: Najdôležitejšia je okamžitá izolácia nakazeného psa od ostatných, zdravých psov, pretože hrozí veľké riziko nákazy a okamžitá návšteva veterinárneho lekára. Liečba je symptomatická, liečia sa len príznaky onemocnenia a nie pôvodca, a musí prebiehať pod odborným dohľadom, veterinárny lekár nasadí psovi antibiotiká, lieky proti kašľu, lieky na skľudnenie zvracania a hnačky a v ďalšej fáze potom antiepileptiká. Liečbu je nutné podporovať výdatnou výživou, obohatenou o vitamíny A,B,C a D a venovať nemocnému psovi maximálnu starostlivosť a pozornosť.
Chronické príznaky onemocnenia

Tieto príznaky sa vyvíjajú veľmi pozvoľna, niekedy môžu zmiznúť a znovu sa objaviť. Pri prejave týchto príznakov vyhľadajte čo najskôr veterinárne ošetrenie.


- časté zvracanie
- časté hnačky
- striedavé bolesti
- únava a apatia
- zmeny na koži a slizniciach
- zvýšený príjem tekutín
- strata na váhe a skleslosť

Akútne príznaky onemocnenia


Ak sa u psa prejaví ktorýkoľvek z týchto príznakov, okamžite kontaktujte a navštívte so psom veterinárneho lekára!

- opakované zvracanie, ktoré trvá dlhšie ako 2 hodiny
- hnačka, ktorá trvá dlhšie ako 24 hodín
- krvácanie z telových otvorov
- ťažké alebo rýchle dýchanie
- slabosť, kolaps
- netypické a neobvyklé chovanie
- bolestivosť
- svrbenie a škrabanie


Kontakt

Veronika a Lucia


Novinky

Tipovačka č. 2

Je nová tipovačka, tak ju láskavo vyplňte. Kto nevyplní príde o 50 ZK. Čo je dosť.

—————

Bleskovky

Koľko krát treba opakovať aby ste vyplnili bleskovky?Keď niečo neviem tak si to pohľadám alebo nechám tak veď nikto nie je dokonalí.zatiaľ vyplnila iba Martina a Rocky 2.bleskovku a tiež nebola bezchyby.už len za snahu vám niečo dáme a veď zas všetky otázky nie sú až také ťažké!

—————

Pravidlá

Sú nové pravidlá v ZK .Členovia prečítajte si ich! A dodržujte!

—————

Bleskovka

Je nová bleskovka(asi týždeň)Členovia ZK ju mali mať vyriešenú pred 4 dňami.Strhneme vám zato peniaze z účtu.(150ZK)

—————

ZK

Prosíme tých čo sú v ZK aby si prečítali typi ksvojim zvieratkám a riadili sa nimi.

—————

Tipovačky

Kto chce vyhrať 500 ZK. Nech i typne. Kto sa trafí ma 500 ZK...slušná cena nie?

—————

Domy

Pribudli nové domy... kto ma záujem nech sa pozrie.

—————

Laky

Takže pribúdol článok o tetre čiernej, o ktorý sa ujal Laky. Dostal za to 200 ZK. Kto má záujem, tak v ponuke ešte niečo je.

—————

ZK

Ahojte všetci ZK.Prosíme vás aby ste si prečítali všetky novinky o klube a začali sa nimi riadiť o stredy t.j.11.3.2009

—————

Diplom

Pribudol diplom pre Niku. Sme radi že si vyplnila bleskovku.

—————


Anketa

Páči a vám náš web?

Áno.
78%
236

Nie.
22%
65

Celkový počet hlasov: 301