Technológie

databaza Al-kesh je Goauldský bombardér stredného doletu. Disponuje maskovacím zariadením. Je veľmi rýchli a preto je nebezpečný aj pre Goauldské Ha-taky. Je vyzbrojený otočnu strielňou na spodnej časti a neakým druhom energetických bômb. Môže sa zdať, že je malý ale dokáže prepravovať veľké odieli jaffov.
  Beliskner

databaza Je jedna z najvyspelejších materských lodí Asgardov. Velí jej Thor nejvyžší vrlitel A flotily (2x06 "Thor's Chariot"). Bola zničená, keď ju napadli Replikátori. Priblížila sa k zemi a začala zostupovať pod zlím uhlom do zemskej atmosféri. Beliskner explodoval a skoro všetci Replikátori boli, prežil iba jeden a ten napadol Ruskú ponorku (4x22 "Nemesis").

DHD DHD Dial Home Device sa nachádza v bezprostrednej blízkosti brány. S jeho pomocou je možné zadávať symboly a otvoriť tak červiu dieru. DHD taktiež dodáva bráne potrebné množstvo energie. Spojeným štátom sa DHD nepodarilo v Gize nájsť. Nakoniec sa zistilo, že do počas 2.svetovaj vojny našli Nemci a po skončení ho zabavli Rusi vďaka ktorému mohli spustiť vlastný projek Hviezdna Brána (bránu získali s Thorovej lode viď. Blisiknir). Po tom ako ich SG1 musela zachraňovať Rusi ukončili projekt za podmienky, že dostanú plány každej získanej technológie.
GDO databaza GDO je skratkou pre Garage Door Opener. Jedná sa o malé zariadenie nosené na zápästí, alebo vo veste. GDO využívajú SG týmy, ktoré sú vyslané na misiu na inú planétu. Pri návratu na Zemi je totiž treba včas deaktivovať pozemské obranné zariadenie, Iris. Na jeho klávesnici je treba zadať 14-ti miestny kód, po jeho obdržaní by SGC malo Bránu včas uvolniť.
Ha'tak

databaza Ha'tak je Goauldská materská loď v tvare pyramídy. Dokážu cestovať 10x rýchlejšie ako je rýchosť svetla. Majú výkonne generátory štítov, hangáre plné Death Gliderov (Smrtiacich klzákov), stále prepravuje brigády jaffov. Väčšinou má na palube aj Hviezdnu bránu. Ovláda sa z ekvivalentu mostíka, pel'tacu.
Internetom sa šíri sa omyl o tom, že exitujú dva druhy Ha'takov. Trieda Cheops a trieda Ha'tak avšak nie je to pravda! Nikdy nebola v SG-1 alebo Atlantise trieda Cheops spomenutá!

Hviezdna brána brana Hviezdna brána, je zariadenie, ktoré postavila rasa známa ako Antikovia. Umožnuje cestovanie medzi planétami v galaxí. Je vyrobená z naquadahu, na Zemi neznámeho minerálu a zároveň supravodiča. Pomocou DHD sa nabije a otvorí sa medzi dvoma Hviezdnimi bránami červia diera, cez ktorú prebehne prenos častíc. Čiže hviezdna brána všetky častice prechádzajúce cez ňu najprv rozloží, a potom pozkladá na druhej strane. Na vnútornom, otočnom, okruhu každej Hviezdnej bráne je 38 symbolov a 39. je takzvaný východzí, ktorý je pre každú bránu unikátny. Vonkajší, stacionárny, má 9 zámkov (chevronov). Na spustenie brány treba zadať 7 symbolov (výnimočne osem), 6 s tých symbolov je samotnáý adresa brány, 7 je východzí bod. Symboli sa zadávajú pomocou zariadenia DHD (viď. DHD).
Iónový kanón

databaza Mocná tollánska obranná zbraň, ktorá bráni Tllánu 2. DokáŽe zničiť vśetky druhy lodí okrem Anubisovích "superlodí", ktoré majú štíty odolné priti týmto zbraniam. Tieto štíty získla Gou'uald menom Tanith. Ľudia sa ju pokúšali získať na obranu, ale po zlích skúsenostiach Tolláncov s menej vyspelími rasami, im ju dali len veľmi neochodne. Goa'uld Zipacna sa ich pokúsil zneškodniť počas triadu s Klorelom (3x15 "Pretense")


  Iris
databazaJe ľudský obranný mechanizmus, ktorý je namontovaný na bráne. Je vyrobená zo zliatiny titánu a naquadahu (neskôr aj trínia). Po neplánovanej mimozemskej akivávií sa Iris uzavrie. Otvorí sa až po prijatí 14 miestneho kódu vyslaným GDO (viď. GDO). Ak je Iris zatvorená je vzdialená od horizonu udalostí iba niekoľko mikrometrov preto predmet alebo organizmus, nemôže prejsť a rematerializovať. Otvorí sa vložením ruky do čítacej skrinky, ktorá vyhodnotí autorizáciu a ak je to ruka autorizovanej osoby, brána sa otvorí a brána je voľná na prechod.

Liečebné zariadenie liečebné zariadenie Goa'uldi sú schopný vďaka tomuto zariadeniu liečiť ranených. Jediné čo k používaniu zariadenia je mať v sebe symbionta, a keďže po symbiontovy v krvy ostanú tie látky vďaka ktorým sa toto zariadenie dá využívať, tak ho teda Sam môže používať
Oddeľovacie zariadenie

databaza Toto zariadenie dokáže na chvíľu vymaniť hostitela spod Goa'uldskéj nadvlády. Upína sa na hrudník a uprostred je kryštáľ, ktorý keď sa sfarbí do červena hovorí Goa'uld a ak za sfarbí do modra hovorí hostiteľ. Bolo použité keď Skaara/Klorel havaroval na Tolláne 2 a požiadal o Triad (obdoba ľudského súdu).

Saganský odkaz

Sagan Je krabica, ktorej obsah zostavili vedci, historici a sociológovia v Saganovom inštitúte. Na vrchnáku sú vyryté štyri postavi a východzý bod Zeme. Vo vnútri sú informácie o Zemi a ľuďoch. Taktiež tam je rádioaktívne irídium, ktoré sa dá použiť ako GDO (viř. GDO). Saganský odkaz zatiaľ dostali Cimmerania a Tokrovia.


Sargofag

Sargofág Je pokrytý egyptskými symbolmi a využívajú ho hlavne goalaudi k spánku a hlavne k regenerácii keď sú zranený. Má moc dokonca aj oživiť mŕtveho a predĺžiť život. Ale časté používanie sarkofágu môže človeku ublížiť, zmeniť mu myslenie a vziať spomienky, tak ako sa to skoro stalo Danielovi Jacksonovi na planéte P3R-636. Prvý raz ho použil na goalaudskej lodi, ktorej velil Klorel (Skára), kde bol zranený goalaudskou tyčovou zbraňou.V sarkofágu sa ocitol proti svojej vôly aj Jack O´ Neill keď ho zajal goalaud Baal, ktorý ho mučil a niekoľko krát zabil a pomocou sarkofágu opäť oživil.
 Teltak databaza Teltaky sú goa'uldami využívané hlavne na prepravu nákladu, trestancov... Sú vybavené hypermotormi, transportnými hruhmi a maskovacím zariadením ale nie su vyzbrojené žiadmným zbraňovím systémom. Tok'rovia ich využívajú na prepravu agentov na ich misie.
Zat'ni'katel databaza Ide o omračovaciu zbraň, ktorú sg1 našla prvý krát v Apofisovom Hattaku (Sg 1x21). Táto zbraň je hlavne Jaffmi veľmi často používaná, pretože je málá a praktická. Prvý výstrel zo zbrane omráči, druhý zabije a tretí telo úplne rozloží (dematerializuje).


Kontakt

Veronika a Lucia


Novinky

Tipovačka č. 2

Je nová tipovačka, tak ju láskavo vyplňte. Kto nevyplní príde o 50 ZK. Čo je dosť.

—————

Bleskovky

Koľko krát treba opakovať aby ste vyplnili bleskovky?Keď niečo neviem tak si to pohľadám alebo nechám tak veď nikto nie je dokonalí.zatiaľ vyplnila iba Martina a Rocky 2.bleskovku a tiež nebola bezchyby.už len za snahu vám niečo dáme a veď zas všetky otázky nie sú až také ťažké!

—————

Pravidlá

Sú nové pravidlá v ZK .Členovia prečítajte si ich! A dodržujte!

—————

Bleskovka

Je nová bleskovka(asi týždeň)Členovia ZK ju mali mať vyriešenú pred 4 dňami.Strhneme vám zato peniaze z účtu.(150ZK)

—————

ZK

Prosíme tých čo sú v ZK aby si prečítali typi ksvojim zvieratkám a riadili sa nimi.

—————

Tipovačky

Kto chce vyhrať 500 ZK. Nech i typne. Kto sa trafí ma 500 ZK...slušná cena nie?

—————

Domy

Pribudli nové domy... kto ma záujem nech sa pozrie.

—————

Laky

Takže pribúdol článok o tetre čiernej, o ktorý sa ujal Laky. Dostal za to 200 ZK. Kto má záujem, tak v ponuke ešte niečo je.

—————

ZK

Ahojte všetci ZK.Prosíme vás aby ste si prečítali všetky novinky o klube a začali sa nimi riadiť o stredy t.j.11.3.2009

—————

Diplom

Pribudol diplom pre Niku. Sme radi že si vyplnila bleskovku.

—————


Anketa

Páči a vám náš web?

Áno.
79%
236

Nie.
21%
64

Celkový počet hlasov: 300