Rozdelenie na skupiny

OVČIARSKE PSY

Táto skupina zahŕňa psy najmä strednej veľkosti, ktorých pôvodným poslaním bolo pomáhať pastierom (pastierske psy) a strážiť ich čriedy (ovčiarske psy). Pretože to museli byť pohyblivé a vytrvalé psy, týmto požiadavkám sa podriadila aj telesná stavba, ktorá je súmerná, bez akýchkoľvek anatomických extrémov (s jedinou výnimkou krátkonohého waleského korgiho). Srsť, ktorá musela odolávať všetkým výkyvom počasia, nie je nikdy celkom hladká, ale vždy dlhá alebo celkom dlhá a veľmi hustá. Medzi ovčiakmi sa vyskytujú dva základné typy: európsky (najlepšie reprezentovaný nemeckým ovčiakom) s veľkými vztýčenými ušami a ňucháčovou partiou bez srsti a ázijský typ (typ staroanglický ovčiak - bobtail) so zavesenými ušami, osrstenou ňucháčovou partiou a zväčša s dlhou srsťou.

HONECKÉ PSY

Táto skupina zahŕňa psy najmä strednej veľkosti, ktorých pôvodným poslaním bolo pomáhať pastierom (pastierske psy), strážiť ich čriedy (ovčiarske psy) alebo ich hnať z miesta na miesto (honecké psy). Pretože to museli byť pohyblivé a vytrvalé psy, týmto požiadavkám sa podriadila aj telesná stavba, ktorá je súmerná, bez akýchkoľvek anatomických extrémov (s jedinou výnimkou krátkonohého waleského korgiho). Srsť, ktorá musela odolávať všetkým výkyvom počasia, nie je nikdy celkom hladká, ale vždy dlhá alebo celkom dlhá a veľmi hustá. Medzi ovčiakmi sa vyskytujú dva základné typy: európsky (najlepšie reprezentovaný nemeckým ovčiakom) s veľkými vztýčenými ušami a ňucháčovou partiou bez srsti a ázijský typ (typ staroanglický ovčiak - bobtail) so zavesenými ušami, osrstenou ňucháčovou partiou a zväčša s dlhou srsťou.

PINČE A BRADÁČE

Pinče a bradáče sú navzájom veľmi úzko späté. Ide o psy pôvodne strednej veľkosti, ku ktorým sa postupne dotváralo množstvo variet, takže dnes tu nájdeme zástupcov všetkých veľkostných kategórií.
Pôvodné pinče boli všestranné sedliacke psy, používané na hubenie nepríjemných hlodavcov, na stráženie a na sprevádzanie ľudí. Dodnes sú to univerzálne pracovné psy, používané v služobnej kynológii, ale aj ako spoločníci. Vynikajú nezvyčajným temperamentom, rýchlymi reakciami, rady brešú a nechýba im istá dávka prirodzenej ostrosti. Majú pravidelnú kvadratickú telesnú stavbu bez akýchkoľvek extrémov, s dlhšou ňucháčovou partiou, s pôvodne kupírovanými, dnes klopenými alebo malými stojatými ušami a umelo kráteným chvostom. Charakteristickými zástupcami sú bradáče a dobermany.

 

ŠVAJČIARSKE SALAŠNÍCKE PSY

Švajčiarske salašnícke psy tvoria prechod medzi molossoidnými a honeckými psami. Sú to stredné a veľké zvieratá robustnej, ale nie ťažkej telesnej stavby, s typickým trikolórovým zafarbením. Povahou sú skôr pokojné, iba voči cudzím ľuďom mierne nedôverčivé. Najznámejším predstaviteľom je bernský salašnícky pes.

TERIÉRY

Vývinovo pomerne ucelená skupina, pochádzajúca z Britských ostrovov. Až sekundárne vznikali plemená teriérov aj inde. Teriéry boli pôvodne predovšetkým poľovné psy, používané na prácu pod zemou. Preto boli menšej, prípadne strednej veľkosti, často so skrátenými nohami. Najčastejšie majú hrubú, ale aj hladkú alebo dlhú srsť, dopredu sklopené alebo vztýčené uši a hore nesený, často kupírovaný chvost. Vynikajú nezvyčajnou živosťou, ostrosťou a odvahou. Typickými zástupcami sú hrubosrstý foxteriér (hrubosrstý teriér), bulteriér (teriéry vyniknuté krížením s buldogmi) a škótsky teriér (krátkonohé teriéry).

 

JAZVEČÍKY

Malá, výrazne vyhranená a jednoliata skupina zahŕňa iba jazvečíky, chované však v niekoľkých veľkostiach a farbách. Jej predstavitelia sa vyznačujú nízkou kohútikovou výškou, dlhou partiou chrbta a výrazne skrátenými nohami. Uši sú sklopené dopredu v tvare písmena V, chvost dlhší, pri vzrušení nesený nad chrbtom. Jazvečíky sú psy jamníky. Vynikajú veľkých sebavedomím, odvahou a nezávislosťou. Dnes sa často chovajú iba ako spoločenské psy.
A. Štandardné
B. Trpasličie
C. Králičie

V každej podskupine sú zástupcami krátkosrsté, drsnosrsté a dlhosrsté.

ŠPICE

Špice patria medzi najstaršie formy domácich psov. Zväčša sú stredne veľké (môžu však byť aj trpasličie alebo väčšie), so zašpicateným ňucháčom, malými, vztýčenými ušami, s chvostom zakrútenými nad chrbtom a s veľmi hustou, často dlhou srsťou. Ich použitie bolo všestranné - od stráženia, hubenia hlodavcov, cez lov a ž po ťahanie saní alebo dokonca súboje v arénach. Typickým predstaviteľom európskych špicov je nemecký špic, severských špicov sibírsky husky, japonských špicov akita inu.

PRIMITÍVNE PLEMENÁ

Tzv. primitívne plemená zahŕňajú pôvodné, prírodné, moderným chovom iba málo ovplyvnené plemená, ktoré sa dlhé stáročia alebo dokonca tisícročia zachovali v nezmenenej podobe. Sú to predovšetkým psy typu šenzi, potomkovia páriov z tropických oblastí, ktoré tam dosial žijú polodivým spôsobom života. Charakterizuje ich stredná veľkosť, chvost zakrútených nad chrbát, vzpriamené uši a krátka srsť. Typickým, hoci už trochu vyšľachteným príkladom je basenji. Do tejto skupiny patria aj primitívne typy poľovných psov zo Stredomoria, ktoré sú na polovici cesty medzi šenziami a chrtmi. Sú veľmi vzácne, najznámejším predstaviteľom je faraónsky chrt. 

DURIČE A FARBIARE

Najpočetnejšia skupina, zahŕňajúca však väčšinou veľmi vzácne plemená, chované iba v krajine ich pôvodu. Duriče aj farbiare patria medzi najstaršie typy poľovných psov, ktoré lovili zver štvaním. Majú vynikajúci čuch a s charakteristickým brechotom sledujú stopu. Pri práci sú veľmi vytrvalé. V minulosti sa používali pri poľovačkách predovšetkým vo veľkých svorkách na tzv. parfórznych poľovačkách. Dnes o svoje hlavné uplatnenie prichádzajú, preto sa ich stavy veľmi stenčili. Mnohé z nich majú mimoriadnu schopnosť sledovať pofarbenú, t. j. zakrvácanú stopu. Vo vzťahu k ľuďom sú zväčša mierne, znášanlivé a prispôsobivé. Duriče sú vo všeobecnosti strednej alebo menšej veľkosti. Môžu byť krátkonohé aj dlhonohé, vždy majú veľké zavesené uši, hladkú alebo hrubú srsť. Vyskytujú sa v typických duričských farbách, ktorými sú najmä trikolóra bielo-červeno- čierna alebo čierno-trieslová. Typickými predstaviteľmi sú beagle, baset a anglický farbiar (Bloodhound).

STAVAČE

Pre svoju všestrannosť, pracovitosť a vytrvalosť patria dnes stavače v horárskej praxi medzi najobľúbenejšie poľovné psy. K ich rozvoju dochádzalo súčasne s rozvojom strelných zbraní. Vedeli totiž zver potichu vysliediť a potom na ňu upozorniť typickým strnutým postojom tela, tzv. vystavovaním, čím poskytli lovcovi ideálnu príležitosť na namierenie a na streľbu.
Stavače sú zväčša stredne veľké až veľké psy s harmonickou stavbou tela, štíhle a elegantné, so zavesenými ušami a dlhším ňucháčom. Hladkosrstým aj hrubosrstým sa kupíruje chvost. Môžu sa vyskytovať vo všetkých typoch srsti (hladkosrsté, drsnosrsté aj dlhosrsté). Sú učenlivé, inteligentné, ľahko cvičiteľné a neagresívne. Je pre ne typická práca s tzv. vysokým nosom, stopu nikdy nesledujú s ňucháčom pri zemi. Typickými predstaviteľmi sú nemecký stavač krátkosrstý, drôtosrstý a dlhosrstý.

 

RETRIEVERY

Retrievery boli, ako už ich meno napovedá (to retrieve = po anglicky prinášať), vyšľachtené ako špecialisti - aportéri, a to najmä na donášanie ulovenej zveri z vody. Dnes je ich poľovné využitie podstatne širšie, spoľahlivo pracujú na stopách, vynikajú vytrvalosťou a odolnosťou voči nepriazni počasia a majú rady vodu. So zreteľom na nezvyčajne dobrú a miernu povahu, prispôsobivosť a ochotu spolupracovať s človekom, sú na celom svete obľúbené ako vodiace psy pre nevidomých a neprestajne stúpa ich popularita ako spoločenských a rodinných psov.
Všetky sú väčšie stredné psy síce športovej, ale predsa robustnejšej telesnej stavby ako napr. stavače. Majú širokú hlavu s ňucháčovou partiou bez srsti, stredne veľké zavesené uši, veľmi hustú nepriepustnú srsť rozmanitej dĺžky a nie veľmi dlhý, hrubý chvost. Najznámejším predstaviteľom je labradorský retriever.

SLIEDIČE

Plemená zaradené medzi sliediče tvoria neveľkú, hoci medzi horármi a milovníkmi psov mimoriadne obľúbenú skupinu (zvanú aj španiele). Na poľovačke je ich úlohou vysliediť zver v hustých porastoch, s nosom nízko pri zemi vypracovať stopu a bez vystavovania zver zdvihnúť. Dobre pracujú aj vo vode a spoľahlivo aportujú.
Sliediče sú menšie, prípadne stredne veľké psy s polodlhou srsťou a s dlhými, zavesenými ušami porastenými bohatou srsťou. Typickým predstaviteľom je kokeršpaniel.

VODNÉ PSY

Vodné psy tvoria starobylú skupinu, jestvujúcu dnes na svete iba v šiestich, navyše veľmi vzácnych plemenách. V minulosti sa používali na najrozličnejšie vodné práce, a to nie iba prísne poľovného zamerania. Preto mali osobitne mastnú vlnitú srsť neprepúšťajúcu vodu, ktorá im umožňovala pracovať vo vode v každom ročnom období a za akéhokoľvek počasia bez nebezpečenstva rýchleho prechladnutia. Hoci sú dnes vodné psy na ústupe, ich veľký význam pre modernú kynológiu spočíva v tom, že sú bezprostrednými predchodcami pudla, jedného z najobľúbenejších plemien vôbec. Typickým predstaviteľom vodných psov je aj u nás chovaný írsky vodný španiel.

SPOLOČENSKÉ PLEMENÁ

Do tejto skupiny boli zaradené plemená rozličného pôvodu a vývinového veku, ktoré spája ich využitie: všetky boli a sú chované iba pre radosť a potešenie, ako spoločníci a "luxusné" psy. Vo všetkých prípadoch ide o zvieratá s malou kohútikovou výškou a s malou hmotnosťou, také, aké sa bez problémov môžu uložiť na dámske lono. Veď v minulosti sa im aj hovorilo "dámske psíky". Často majú dlhú a krásnu srsť, vynikajú bizarnými tvarmi alebo nápadnými farbami. Vždy sú to milé, prispôsobivé psy, ktoré vedia spraviť svojmu pánovi radosť a dobrú náladu aj v malom mestskom byte. Typickými predstaviteľmi sú napr. pudel, maltézsky psík, pekinský palácový psík alebo mops.

CHRTY

Svojím vzhľadom aj povahou tvoria chrty pomerne celistvú, ostro ohraničenú skupinu. Podľa svalnatého atletického tela s hlbokým hrudníkom, podľa dlhých štíhlych nôh a úzkej dlhej hlavy pozná ich aj laik. Chrty sú najrýchlejšie psy. Hoci sa vyskytujú vo všetkých veľkostiach, od malého trpasličieho talianskeho chrtíka po obrovského írskeho vlkodava, sú nezameniteľné. Príznačná je aj ich introvertná, uzavretá povaha, ktorá sa nepreukazuje v búrlivých prejavoch a vyznačuje sa veľkou nedôverčivosťou voči cudzím ľuďom. Chrty boli pôvodne poľovné psy, používané pri poľovačkách na rozľahlých pustých planinách - preto pri práci nepoužívali ako väčšina psov čuch, ale predovšetkým zrak. Dnes sa ich nezvyčajné pohybové dispozície využívajú najmä na psích dostihoch. Typickými predstaviteľmi sú afganský chrt a vipet.


Kontakt

Veronika a Lucia


Novinky

Tipovačka č. 2

Je nová tipovačka, tak ju láskavo vyplňte. Kto nevyplní príde o 50 ZK. Čo je dosť.

—————

Bleskovky

Koľko krát treba opakovať aby ste vyplnili bleskovky?Keď niečo neviem tak si to pohľadám alebo nechám tak veď nikto nie je dokonalí.zatiaľ vyplnila iba Martina a Rocky 2.bleskovku a tiež nebola bezchyby.už len za snahu vám niečo dáme a veď zas všetky otázky nie sú až také ťažké!

—————

Pravidlá

Sú nové pravidlá v ZK .Členovia prečítajte si ich! A dodržujte!

—————

Bleskovka

Je nová bleskovka(asi týždeň)Členovia ZK ju mali mať vyriešenú pred 4 dňami.Strhneme vám zato peniaze z účtu.(150ZK)

—————

ZK

Prosíme tých čo sú v ZK aby si prečítali typi ksvojim zvieratkám a riadili sa nimi.

—————

Tipovačky

Kto chce vyhrať 500 ZK. Nech i typne. Kto sa trafí ma 500 ZK...slušná cena nie?

—————

Domy

Pribudli nové domy... kto ma záujem nech sa pozrie.

—————

Laky

Takže pribúdol článok o tetre čiernej, o ktorý sa ujal Laky. Dostal za to 200 ZK. Kto má záujem, tak v ponuke ešte niečo je.

—————

ZK

Ahojte všetci ZK.Prosíme vás aby ste si prečítali všetky novinky o klube a začali sa nimi riadiť o stredy t.j.11.3.2009

—————

Diplom

Pribudol diplom pre Niku. Sme radi že si vyplnila bleskovku.

—————


Anketa

Páči a vám náš web?

Áno.
79%
236

Nie.
21%
64

Celkový počet hlasov: 300